S.S.S

 

Bakır Berilyum alaşımı ile ilgili, sağlığı tehdit eden unsurlar var mıdır, varsa ne tür önlemler alınması ve nelere dikkat edilmesi gerekir?  • Solunum yolu ile belirli şartlar altında CBD (Chronic Beryllium Disease) riski söz konusudur. Bu risk; solunabilir duman ve küçük parçaların oluştuğu ortamlarda meydana gelir.
  • Bakır Berilyum alaşımlı ürünlerde potansiyel risk yoktur. Hava, su ve toprak ile tepkimeye girmez, buharlaşmaz. Taşlama, kaynak gibi operasyonlar söz konusu ise; çok basit havalandırma tedbirleri almak yeterlidir.
  • ECB (European Chemicals Bureau) Berilyum’un, doğaya zararı olmadığına karar vermiştir. Bakır Berilyum, tamamen yeniden kazanılabilir özelliktedir.
  • Piyasada, Bakır Berilyum’u kısıtlayıcı herhangi bir kanun veya talimat bulunmamaktadır.
  • Alman Otomobil Üreticileri Derneği “VDA” ve Kimya ve Elektrik Endüstrileri “C4E” Bakır Berilyum alaşımını malzeme dokümanlarında onaylamaktadırlar.
  • Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa 2Mg/m3 Berilyum’un 8 saat boyunca havada askıda kalmasına izin vermektedir.