Kaba İşleme

 

KABA İŞLEME (1)

Alüminyum Bronzları

Kuma döküm malzemeler; modele göre döküldükten sonra “istenirse dövme prosesi uygulanır” kaba işlenmiş ve +2mm toleranslı olarak teslim edilmektedir.

27462_~1

Savurma döküm (santrifüj) malzemeler (ringler); dökümden sonra +2mm toleranslı olarak teslim edilmektedir.

brass

KABA İŞLEME (2)

Yüksek İletkenlikli Bakırlar

Kontinü döküm malzemeler; kontinü dökümden sonra malzemeler sıcak dövme ile şekil-

lendirilme, çökeltme ve ısıl işlem gibi proseslerden geçerler. Özel bir işleme payı belirtilmemişse

+2mm toleranslı olarak işlenir ve kalite kontrolden sonra teslim edilir.

forge3